Bachelor Natuurkunde

Programma

De Bachelor opleiding natuurkunde duurt drie jaar en bestaat uit 180 EC (European Credits). Elk jaar is verdeeld over twee semesters, of blokken van een halfjaar. Een EC staat voor 28 uur studiebelasting. Ieder studieonderdeel levert een vastgesteld aantal punten, en in ieder jaar kunnen 60 (of meer) punten gehaald worden. Het halen van het eerste jaar levert een propedeusediploma op.

 

Leiden kent een Bindend Studieadvies (BSA).

Aan het einde van het eerste jaar moet er minimaal 45 EC (van de 60 EC) behaald worden.

In Leiden zijn er aparte opleidingen voor Natuurkunde en Sterrenkunde. In Nederland biedt verder alleen Groningen een aparte opleiding Sterrenkunde aan. In het eerste jaar kunnen Natuurkunde en Sterrenkunde goed gecombineerd worden, met 6 EC meer kun je beide propedeuses halen.

 

Schematisch ziet het programma voor de Bachelor Natuurkunde er als volgt uit:

Website BSc schematisch programma

 

Het schema maakt duidelijk wat de filosofie van de opleiding is. Die begint meteen met natuurkunde, er is geen brede oriëntatie, en omdat wiskunde essentieel is om natuurkunde mee te beschrijven bevat het begin van het programma ook veel wiskunde (samen met het vak programmeren 24 EC in het eerste jaar, oftewel 40 %). De basisvakken natuur- en wiskunde worden in de eerste drie semesters (eerste jaar en eerste helft tweede jaar) gegeven. Hierbij horen vakken zoals Optica, Quantummechanica, en Statistische Fysica. In het eerste jaar is er beperkte keuzeruimte, bedoeld om iets te laten zien van Sterrenkunde, biofysica, of technologie. Voor meer informatie over het propedeuse programma kan je kijken op de e-studiegids.

 

Het tweede en derde jaar

Verbreding en / of verdieping begint na het derde semester, en de keuzeruimte in het vierde semester is om wat accenten te gaan leggen, met alweer biofysica, fysica van energie, wiskunde, of relativistische electrodynamica. In dit jaar begint ook voorlichting voor keuzes in en na het derde jaar.

 

Het derde jaar heeft een bijzonder karakter.

In de eerste helft is er de belangrijke keuze om een minor bij een andere opleiding te doen of een verdiepingspakket natuurkunde, met vakken zoals Fysica van Elementaire Deeltje, of Halfgeleiders en Electronenbanden. Ook een bijzonderheid is dat de vakken nu in het Engels gegeven worden, als voorbereiding op een Master-opleiding. In de tweede helft van het derde jaar vindt het Bachelor-onderzoek plaats. Na een oriëntatie bij de onderzoeksgroepen van het Instituut kies je één groep uit om daar een eigen onderzoek uit te voeren. Je bent deel van de researchgroep, doet mee aan de werkbesprekingen, vertelt daar ook zelf over je voortgang, en schrijft uiteindelijk een scriptie. Voor het Bacheloronderzoek is in Leiden veel tijd uitgetrokken, namelijk 24 EC, ofwel ongeveer vier maanden. Dit maakt het mogelijk echt een bijdrage te leveren in onderzoek, en het komt voor dat Bachelorstudenten hierbij op een onderzoekspublicatie komen.

 

Voor meer informatie over het programma voor het tweede en derde jaar kan je kijken op de e-studiegids.

 

Dubbele studie mogelijkheden

Het Leidse programma maakt dubbele Bachelor studies Natuurkunde / Sterrenkunde, Natuurkunde / Wiskunde en een dubbele propedeuse Natuurkunde / Informatica mogelijk. Dubbelstudies zijn wel zwaarder dan de enkele variant. Voor studenten die goede resultaten halen en meer willen doen maar geen dubbelstudie willen volgen, is er een Honours programma, wat ongeveer 30 EC extra studiebelasting is. Overigens kunnen dubbelstudies ook deel uitmaken van het Honours programma.

 

Meer informatie over dubbelstudies en Honours programma is te vinden op de website van het Honours College.

 

Samenwerking TU Delft

Speciale vermelding verdient nog de samenwerking met de Technische Universiteit Delft. Vaak wordt de vraag gesteld wat het verschil is tussen Technische Natuurkunde in Delft, en Natuurkunde in Leiden.

Leiden en Delft hebben samen een folder opgesteld om de verschillen en overeenkomsten extra toe te lichten. Belangrijk is dat de Delftse minoren die toegankelijk zijn voor Delftse studenten Technische Natuurkunde, ook toegankelijk zijn voor Leidse studenten Natuurkunde.